Οικονομία

ΕΒΔΟΜΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 30/3/2020

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

Α) Ανάλυση Κρουσμάτων

Διάγραμμα 1.Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei

Περισσότερα

Ο ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ

Το ήπιο σενάριο των οικονομικών επιπτώσεων, που είχαμε, έχει αντικατασταθεί από δυσκολότερο, όπου ζούμε προβλήματα προσφοράς, ζήτησης και αβεβαιότητας. Η επιβράδυνση της Κίνας μειώνει την παγκόσμια ζήτηση αγαθών, η αναταραχή στις γραμμές παραγωγής και του τουρισμού, οι διακοπές της οικονομικής δραστηριότητας, η καταβαράθρωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τα εξασθενισμένα κέρδη δημιουργούν την χρηματοοικονομική κρίση: ο πλούτος των ανθρώπων μειώνεται, στερεύει η ρευστότητα και πιέζονται αρνητικά τα νομίσματα.

Περισσότερα

ΕΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 26/3/2020

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

Τα στατιστικά δεδομένα της Hubei δεν παρακολουθούνται πλέον αλλά αποτελούν ένα σταθερό σενάριο.

Διάγραμμα 1. Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei

Περισσότερα

ΠΕΜΠΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 24/3/2020

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου, για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου, για τις Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία η 3η Μαρτίου, για το Ην. Βασίλειο η 6η Μαρτίου και για τις ΗΠΑ η 11η Μαρτίου.

Περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 22/3/2020

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

Τα στατιστικά δεδομένα της Hubei δεν παρακολουθούνται πλέον αλλά αποτελούν ένα σταθερό worst case scenario.

Διάγραμμα 1. Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei

Περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 19/3/2020

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

            Τα στατιστικά δεδομένα της Hubei δεν παρακολουθούνται πλέον αλλά αποτελούν ένα σταθερό worst case scenario.

 

Διάγραμμα 1. Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei

Περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ QE

Όταν η Lagarde της ECB είχε μιλήσει για την τρέχουσα κρίση, έκανε το λάθος να ισχυριστεί ότι η ECB δεν έχει αποστολή να διαφυλάσσει τα spreads του χρέους, αντιστρέφοντας ουσιαστικά το «whatever it takes» του Draghi. Αυτά όλα, όμως, συνέβησαν πολύ παλαιότερα: στις 12 Μαρτίου 2020!

Περισσότερα

O COVID-19, Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα εμφανίζει μία από τις υψηλότερες εξαρτήσεις από τον τουρισμό παγκοσμίως, καθώς σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 4 Μαρτίου 2020 (OECD Tourism Trends & Policies 2020), η Ελλάδα είναι η 6η πιο εξαρτημένη οικονομία όσον αφορά στη συνεισφορά στο ΑΕΠ και η 4η πιο εξαρτημένη οικονομία όσον αφορά στη συνεισφορά στην απασχόληση μεταξύ των 35 κρατών-μελών που παρακολουθεί γι’ αυτόν τον κλάδο ο οργανισμός.

Περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19, 17/3/2020

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei1 είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

Τα στατιστικά δεδομένα της Hubei δεν παρακολουθούνται πλέον αλλά αποτελούν ένα σταθερό worst case scenario.

Διάγραμμα 1. Δείκτης νέων γεγονότων (νοσούντες) Ελλάδα vs Ιταλία vs Hubei

Περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 - 15/3/2020

Συνοπτική Παρουσίαση

Η μέρα 1 της κρίσης είναι η μέρα με την εμφάνιση 100 κρουσμάτων ανά 60 εκατομμύρια πληθυσμού. Για την Ελλάδα η μέρα 1 είναι όταν εμφανίστηκαν 18 κρούσματα, δηλαδή η 5η Μαρτίου 2020, για την Hubei[1] είναι η 18η Ιανουαρίου και για την Ιταλία είναι η 22η Φεβρουαρίου.

 Τα στατιστικά δεδομένα της Hubei δεν παρακολουθούνται πλέον, αλλά αποτελούν ένα σταθερό worst case scenario.

Περισσότερα