ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 21ος ΑΙΩΝΑΣ

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ - ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Σύμφωνα με σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα και προς την κατεύθυνση της πρόληψης της εγκληματικότητας και δη της νεανικής, η ενίσχυση του αισθήματος της υπευθυνότητας μέσα στην κοινότητα μπορεί να καλλιεργηθεί με την παράλληλη καλλιέργεια αξιών σε διττή κατεύθυνση: ανήλικοι και γονείς.

  • Ο γονεϊκός έλεγχος θα αφορμάται από τη γονεϊκή υπευθυνότητα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων απέναντι στα παιδιά προκειμένου να παρέχουν κατάλληλες κατευθύνσεις, οδηγίες και εξασφάλιση για εκπαίδευση.

  • Η πολιτεία θα υποστηρίξει το γονεϊκό έργο μέσω κοινωνικών υπηρεσιών και δυνατοτήτων που θα τους παρέχει.

  • Γενικά, μαζί με το νομικό πλαίσιο αναφοράς της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, σε ένα δημόσιο διάλογο και πλαίσιο, είναι σκόπιμη η αναγνώριση της δυναμικής των εκπαιδευτικών πολιτικών, της έρευνας, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης της ιατρικής σκοπιάς.

Επιπροσθέτως, στη διεθνή βιβλιογραφία εδραιώνεται η έμφαση στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και δεξιοτήτων επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών λειτουργών, επαγγελματιών υγείας, σχολείου και οικογένειας. Κατά συνέπεια, διευρύνεται το φάσμα συνεργασίας και σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης, υγείας και θεραπείας σε άτομα με διαταραχές συμπεριφοράς, εκπαιδευτικό και κοινωνικό αποκλεισμό κ.λπ., αποτελώντας έτσι το βασικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και προγραμμάτων παρέμβασης.

Ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργατικών σχέσεων, σε συνδυασμό με την πρόληψη, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε ζητήματα υγείας, παίζει καθοριστικό ρόλο στην ίδια τη ζωή των νεαρών ατόμων που φέρουν κοινωνικές, γνωστικές ή/και συναισθηματικές δυσκολίες και στην ικανοποίηση των αναγκών τους για εκπαιδευτική υποστήριξη ή για ευρύτερη κοινωνική αποκατάσταση και επανένταξη.

Η σχολική ένταξη θεωρείται ο καταλληλότερος δρόμος για τη μελλοντική κοινωνική ένταξη νεαρών ατόμων, αποτελώντας σταθερό προσανατολισμό της ευρωπαϊκής και της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Όμως, η ένταξη στον τομέα της εκπαίδευσης είναι κυρίως η προϋπόθεση για την πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, τους τομείς και τους χώρους της κοινωνικής ζωής.

Η παροχή συντροφικότητας δημιουργεί το ουσιαστικό υπόβαθρο της ένταξης, αποτελώντας σημείο-κλειδί για τα άτομα με δυσχέρειες προσαρμογής και δη σε πολυπολιτισμικές κοινωνίες όπως οι σύγχρονες του 21ου αιώνα. Ως εκ τούτου, μπορεί να παρέχεται σε επίπεδο οικογένειας, σχολείου, υπηρεσιών υγείας, κοινωνικών και νομικών υπηρεσιών καθώς και εθελοντικών οργανώσεων και να αποτελέσει αφενός την πρόκληση αφετέρου τη δικλείδα σωτηρίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και δη του βίαιου εγκλήματος.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 3