ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ E-LEARNING ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Συχνά η αγορά εργασίας, αν και αποτελεί εξαιρετικό σημείο για την οικονομία μιας χώρας, αντιμετωπίζεται ως ένα απλό στατιστικό σύστημα προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Στην πραγματικότητα όμως, οι αγορές εργασίας είναι ετερογενή συστήματα με ζωτικές —επαγγελματικές— διασυνδέσεις που δεν εκφράζουν απλώς «σημεία ισορροπίας» αλλά και συνθήκες ευημερίας.

Βεβαίως, η ανωτέρω παρατήρηση φέρνει κατά νου την αναλογία ενός οικοσυστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές εργασίες είναι ετερογενή συστήματα στα οποία η γεωγραφική θέση, οι δεξιότητες, οι κλάδοι και τα επαγγέλματα συλλειτουργούν και αλληλοεπηρεάζονται. Επεκτείνοντας την αναλογία του οικοσυστήματος για την αγορά εργασίας θα λέγαμε ότι η συντήρηση και η ενίσχυση της «επαγγελματικής βιοποικιλότητας» είναι κρίσιμη καθώς η διάρρηξη ή η απουσία συμβιωτικών σχέσεων μπορεί να ωθήσει σε διαταραχές (ανεργία). Για την αγορά εργασίας, οι σχέσεις αυτές αφορούν τους κλάδους και τα επαγγέλματα εντός της οικονομίας τα οποία πλαισιώνονται από γενικές συνθήκες όπως οι εκπαιδευτικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί όπως συναντώνται στην έννοια της κουλτούρας. Αυτές οι γενικές συνθήκες επηρεάζουν τις (επαγγελματικές) προτιμήσεις και τη σύσταση των αγορών εργασίας.

Παράλληλα, η ύπαρξη και η εξέλιξη εξωγενών δυνάμενων και διαταραχών επηρεάζουν τις κοινωνίες και τη φύση της εργασίας σε μάκρο επίπεδο. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτών των τάσεων –που δεν είναι αμιγώς οικονομικές— είναι ότι επιδρούν «σιωπηλά» και εγείρουν ηθικά έως και υπαρξιακά ζητήματα εκτός από επαγγελματικές ανησυχίες. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η τεχνολογία και η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η προτεινόμενη λύση αφορά στην εφαρμογή «οριζόντιων πολιτικών» όπως η επίσπευση στην τεχνολογική ολοκλήρωση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο αγνοεί τα επί μέρους χαρακτηριστικά των αγορών εργασίας και όπως και ο παραδοσιακός ορίζοντας ανάλυσης, έτσι και η λύση είναι «στατιστική». Κάτι τέτοιο όχι μόνο επαυξάνει την αβεβαιότητα αλλά και επηρεάζει σχεδόν μεροληπτικά τις επαγγελματικές επιλογές προς επαγγέλματα που τη δεδομένη στιγμή ανθίζουν αλλά ίσως όχι και στο μέλλον. Κατ΄ αυτόν το τρόπο επηρεάζεται η επαγγελματική βιοποικιλότητα και διασπάται η «επαγγελματική αλυσίδα».

Η δια βίου μάθηση, βασιζόμενη στα ένστικτα και την ανθρώπινη εξελικτική εμπειρία, υποστηρίζει την προσαρμογή στις προκλήσεις εμπλουτίζοντας την υπάρχουσα γνώση με νέα. Αυτή την ιδέα όπως και την αντίληψη της αγοράς εργασίας ως οικοσύστημα έχει προ πολλού συλλάβει το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών διότι μέσω σύνθετων μεθοδολογιών έχει προσαρμόσει τις αρχές της δια βίου μάθησης στην ελληνική αγορά εργασίας με στόχο αφενός την κάλυψη επαγγελματικών κενών και αφετέρου τον εμπλουτισμό της επαγγελματικής βιοποικιλότητας επηρεάζοντας σταθερά τις προτιμήσεις των εργαζομένων προς επιλογές που αυξάνουν τις απολαβές τους και συνεπώς και την ευημερία τους. Έτσι, ξεφεύγουμε από την απλή οριζόντια επέκταση δεξιοτήτων προς την δημιουργία σύνθετων χαρτοφυλακίων δεξιοτήτων συνυφασμένων με γνώσεις και εμπειρία για μια σειρά από κλάδους και επαγγέλματα.

Με άλλα λόγια, εξοπλίζουμε τους εκπαιδευομένους με μεταφερόμενες διαχρονικές δεξιότητες προσαρμοσμένες και στις μελλοντικές ανάγκες εξαλείφοντας «ομπρέλες απειλής» όπως είναι η αντικατάσταση της εργασίας από την τεχνολογία. Συντελούμε λοιπόν, στην ομαλή εξέλιξη της αγοράς εργασίας έχοντας κατά νου την κοινωνική της διάσταση και σημασία για την ευημερία των εργαζομένων και την οικονομική ανάπτυξη. Οι εκπαιδευόμενοι του E-Learning του ΕΚΠΑ δεν επιλέγουν απλώς προγράμματα επιμόρφωσης αλλά δομημένες γνώσεις και δεξιότητες βασισμένες στην τεχνογνωσία και το ενδιαφέρον μας για ένα ευημερούν μέλλον.

Δείτε σχετικά Προγράμματα Δεξιοτήτων από το E-Learning του ΕΚΠΑ

Δημιουργική Σκέψη και Καινοτομία

Ανθεκτικότητα, Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία

Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος στο Εργασιακό Περιβάλλον

Reskilling και Upskilling: Μέθοδοι και Τεχνικές Οργάνωσης στην Επιχείρηση

Talent Management

Αξίες και Ηθική στον Εργασιακό Χώρο

Αυτοπαρακίνηση και Αυτογνωσία

Η Δεξιότητα της Περιέργειας

Ενίσχυση Δεξιοτήτων Συνεργατικότητας στο Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον

Workplace Wellness (Ευεξία στον Εργασιακό Χώρο): Εργασιακές Δεξιότητες

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty
no results