Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19, Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ

Η πανδημία του Covid-19 πέρα από τα υγειονομικά ζητήματα προς επίλυση, έχει προκαλέσει και μια σειρά από επιδράσεις οικονομικής και κοινωνικής φύσης, καθώς η διαχείριση της πανδημίας συνοδεύτηκε από εφαρμογή οικονομικών πολιτικών για τη διαχείριση της κρίσης. Στόχος των πολιτικών αυτών ήταν η εξομάλυνση της υγειονομικής κρίσης στο χρόνο ώστε τα συστήματα υγείας να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πανδημίας. Ωστόσο προκάλεσαν σημαντικές επιδράσεις οικονομικού περιεχομένου βυθίζοντας στην ύφεση τις οικονομίες και προκαλούνται δευτερογενείς επιπτώσεις στην ανεργία και στην κατανομή του εισοδήματος. Οι επιδράσεις αυτές αφορούν τις περισσότερες οικονομίες του κόσμου και ιδιαίτερα τις ανεπτυγμένες οικονομίες.

Πέρα από τη συρρίκνωση των οικονομιών για το 2020, σημαντική αναμένεται να είναι η επίδραση της κρίσης στο ποσοστό ανεργίας αλλά και στο ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτωχοποίησης.

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει το ποσοστό ανεργίας από το 2000 έως και το 2021 για την Ελλάδα αλλά και για άλλες οικονομίες. Είναι εμφανές το σοκ της πανδημίας για το 2020 καθώς σε όλες τις οικονομίες που φαίνονται στο διάγραμμα η ανεργία εκτινάσσεται κατά το έτος αυτό. Βεβαίως σε όλες τις περιπτώσεις οι εκτιμήσεις αναμένουν μια γρήγορη -αλλά όχι και πλήρη- ανάκαμψη μέσα στο 2021. Η Ελλάδα μετά το σοκ αυτό αναμένεται να εξακολουθήσει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των εξεταζομένων χωρών, ωστόσο το σοκ αναμένεται να είναι μεγαλύτερο σε οικονομίες όπως η Ισπανία και οι ΗΠΑ.

Διάγραμμα 1. Ποσοστό ανεργίας (%) σε επιλεγμένες οικονομίες (2000-2021)

Πηγή: IMF – World Economic Outlook (April 2020 Database). Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx

 

Ο Πίνακας 1 δείχνει την αντίστοιχη εικόνα σε απόλυτα μεγέθη από το 2016 έως το 2021.

Πίνακας 1. Ποσοστό ανεργίας (%) σε επιλεγμένες οικονομίες (2016-2021)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Γαλλία

3109

2928

2820

2657

3288

3308

Γερμανία

1885

1719

1570

1468

1805

1605

Ελλάδα

1227

1113

993

886

1135

965

Ιταλία

3198

3101

2930

2741

3504

2904

Ισπανία

4599

4024

3562

3320

4895

4136

Ην. Βασίλειο

1626

1483

1377

1303

1650

1507

ΗΠΑ

8097

7257

6583

6259

17568

15532

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: IMF – World Economic Outlook (April 2020 Database) and author’s calculations. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2020/01/weodata/index.aspx

Σημείωση: Τα στοιχεία βασίζονται στα δεδομένα και τις εκτιμήσεις της AMECO Database για το "Total Labour Force".

 

Ωστόσο, όπως συνήθως παρατηρείται, έτσι και για το 2020 αυτό το σοκ που αναμένεται στο ποσοστό ανεργίας, θα πρέπει να αναμένεται να συμβεί και στο ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας.

Το Διάγραμμα 2 παρουσιάζει το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας για επιλεγμένες οικονομίες. Με εξαίρεση τη Γερμανία, σε όλες τις υπόλοιπες οικονομίες θα πρέπει να αναμένεται αύξηση του ποσοστού αυτού. Η σημαντικότερη αύξηση αναμένεται για την κοινωνία των ΗΠΑ, όπου η αύξηση αναμένεται σχεδόν κατακόρυφη, ενώ ακολουθεί η περίπτωση της Ελλάδας.

Διάγραμμα 2. Ποσοστό του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας (2000-2021)

Πηγή: Eurostat database: [ilc_li02], Oxford Economics Global Economic Model και Aghion et al. (2020). Covid and the nature of capitalism. Vox CEPR Policy Portal. Retrieved from: https://voxeu.org/article/covid-and-nature-capitalism, και ίδιοι υπολογισμοί.

Σημείωση: Τα ιστορικά στοιχεία, πλην ΗΠΑ, έχουν αντληθεί από τη Eurostat, ενώ για τις ΗΠΑ βασίζονται στους υπολογισμούς των Aghion et al. (2020), οι οποίοι χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία (cut-off point: 60% of median equivalised income after social transfers). Για τις χώρες πλην Ελλάδας οι προβλέψεις ξεκινάνε το έτος 2019 και βασίζονται στους Aghion et al. (2020). Για την Ελλάδα οι εκτιμήσεις ξεκινάνε το 2020 (ιστορικά στοιχεία έως και 2019) και αποτελούν επεξεργασία στοιχείων του Oxford Global Economic Model.

 

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την αντίστοιχη εικόνα σε απόλυτα μεγέθη για την περίοδο από το 2016 έως το 2021.

Πίνακας 2. Πληθυσμός (χιλιάδες άτομα) σε κίνδυνο φτώχειας (2016-2021)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Γαλλία

            8562

8310

8497

8988

9138

8767

Γερμανία

13418

13139

13048

14198

13824

14095

Ελλάδα

2256

2151

1954

1882

1991

1836

Ιταλία

12481

12235

12229

12171

12576

12134

Ισπανία

10269

9950

9950

9955

10146

9957

Ην. Βασίλειο

10268

11075

12168

6483

8146

7503

ΗΠΑ

80754

79646

78503

82266

102611

98210

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Eurostat database: [ilc_li02], Oxford Economics Global Economic Model και Aghion et al. (2020). Covid and the nature of capitalism. Vox CEPR Policy Portal. Retrieved from: https://voxeu.org/article/covid-and-nature-capitalism, και ίδιοι υπολογισμοί.

Σημείωση: Τα ιστορικά στοιχεία, πλην ΗΠΑ, έχουν αντληθεί από τη Eurostat, ενώ για τις ΗΠΑ βασίζονται στους υπολογισμούς των Aghion et al. (2020), οι οποίοι χρησιμοποιούν την ίδια μεθοδολογία (cut-off point: 60% of median equivalised income after social transfers), και στα στοιχεία πληθυσμού των United Nations. Για τις χώρες πλην Ελλάδας οι προβλέψεις ξεκινάνε το έτος 2019 και βασίζονται στους Aghion et al. (2020). Για την Ελλάδα οι εκτιμήσεις ξεκινάνε το 2020 (ιστορικά στοιχεία έως και 2019) και αποτελούν επεξεργασία στοιχείων του Oxford Global Economic Model. Όλες οι προβλέψεις βασίζονται στα στοιχεία πληθυσμού των United Nations.

 


 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty
no results

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις