Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου

MSc. Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, ΕΚΠΑ
MSc. Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, ΕΚΠΑ

Η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου είναι κάτοχος διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2019 εργάζεται στο πρόγραμμα E-Learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ως αναλύτρια δεδομένων και ταυτόχρονα είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας του Καθηγητή Παναγιώτη Ε. Πετράκη, στα πλαίσια της οποίας έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια.

Επικοινωνία

Προσωπική Ιστοσελίδα: 
E-mail:
Τηλέφωνο:
Γραφείο: