Νικήτας Καστής

Εμπειρογνώμονας Mind2Innovate Co | Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ
Εμπειρογνώμονας Mind2Innovate Co | Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ
Νικήτας Καστής | Εμπειρογνώμονας Mind2Innovate Co | Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ

Ο Νικήτας Καστής είναι Διδάκτωρ του Ε.Μ.Π. σε θέματα θεωρίας αποφάσεων, διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου και προγραμματισμού έργων. Έχει διατελέσει Ερευνητής στο Ε.Μ.Π. και Επισκέπτης (Επίκουρος) Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης (με αντικείμενο Θεωρία Αποφάσεων, Αξιολόγηση Επενδύσεων και Προγραμματισμός). Από το 1992 συντόνισε το κοινωφελές, ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του Ιδρύματος (Μελετών) Λαμπράκη στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Τεχνολογικής Καινοτομίας και του Πολιτισμού. Η ευρωπαϊκή δραστηριότητα, η μελετητική και αναπτυξιακή του ΙΜΛ στο διάστημα μέχρι το 2002, της οποίας υπήρξε επικεφαλής, συντονίζοντας μεταξύ άλλων μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκές συμπράξεις, είχε σημαντικά αποτελέσματα με την εισαγωγή και επέκταση καινοτομιών για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, καθώς και την επέκταση του εκπαιδευτικού και ευρύτερα μορφωτικού έργου στην πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού - με έμφαση σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στο μορφωτικό αγαθό. Από το 2002 και μέχρι το 2012 ως Αναπληρωτής και κατόπιν Διευθυντής του ΙΛ, η κοινωφελής δραστηριότητα επεκτάθηκε ιδιαίτερα στο ελληνικό περιβάλλον, με τον υπό την επιστημονική του ευθύνη συντονισμό του έργου οκτώ Ιδρυμάτων (“Μορφωτική & Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία”). Ο Ν. Καστής έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του European Distance & E-Learning Network (EDEN) και επί έτη Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για την “Ανοικτή Τάξη” (“Open Classroom”) του ίδιου ευρωπαϊκού οργανισμού. Επίσης, έχει επανειλημμένα συμετάσχει στις Επιστημονικές Επιτροπές διοργάνωσης συνεδρίων της “Online Educa Berlin”, αλλά και άλλων εθνικών επιστημονικών διοργανώσεων με αντικείμενο τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, την απασχόληση, την ανάπτυξη και την εκπαιδευτική πολιτική. Από το 2012 έως το 2014 υπήρξε Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Εταιρείας (Hellenic Association for Education - HAEd) και σήμερα είναι ο Επικεφαλής Μελετητής της εταιρείας Mind2Innovate, που έχει αποστολή την παροχή συμβουλευτικού έργου σε τομείς πολιτικής και προγραμματικού σχεδιασμού στην Εκπαίδευση και ευρύτερα τους ανθρώπινους πόρους. Τέλος, ο Ν. Καστής διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ και Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευσηση και Καινοτομία “MENON Network” σε όλο σχεδόν το διάστημα από την ίδρυσή του, το 1999, μέχρι και την παύση της μελετητικής και αναπτυξιακής του δραστηριότητας, το 2015 (www.menon.org).

Επικοινωνία

E-mail: kastis@mind2innovate.org
Τηλέφωνο: 210 644 4030