Σταύρος Τασιόπουλος

Νομικός - Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου | Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Νομικός - Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου | Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Σταύρος Τασιόπουλος | Νομικός - Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου | Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Ο Σταύρος Τασιόπουλος γεννήθηκε στο Αιγάλεω το 1988 και είναι Υπ. Διδάκτωρ της Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο θέμα της διασύνδεσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Κομοτηνής και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων στο Δημόσιο Δίκαιο & Πολιτική Επιστήμη, Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ ολοκληρώνει τα μεταπτυχιακά στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ενέργειας, Δίκαιο - Τεχνολογία - Οικονομία. Έχει δημοσιεύσεις σε συνέδρια, όπως το Συνέδριο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση της Περιφέρειας Αττικής το 2013, καθώς και εισηγήσεις σε επιστημονικά περιοδικά.

Η ενασχόλησή του αφορά συμβουλευτική σε θέματα δημοσίου δικαίου και διακυβέρνησης, καθώς και στο σχεδιασμό και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Δουλεύοντας με την ελληνική κυβέρνηση ως Επιστημονικός Σύμβουλος σε θέματα μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης στο Δημόσιο Τομέα, εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Επιτροπή Δημόσιας Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ. Ακόμη συνεργάζεται με την Structural Reform Support Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της Administrative Reform Technical Assistance in Greece για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στη Δημόσια Διοίκηση, ενώ είναι μέλος της Ομάδας Έργου για την Ανοικτή Κυβέρνηση και συντάκτης των Δεσμεύσεων για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης 2016-2018.

Επίσης, είναι Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Δικαίου Περιβάλλοντος, επίτιμο μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών. Ακόμη είναι Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αιγάλεω και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος.