Βασιλική Αθανασάκη

ΔΝ ΕΚΠΑ, ΜΔΕ, ADIT (London), Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΑΠΘ, Επιστημονική Συνεργάτης Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση ΑΠΘ, Νομικός Σύμβουλος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΔΝ ΕΚΠΑ, ΜΔΕ, ADIT (London), Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια ΑΠΘ, Επιστημονική Συνεργάτης Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση ΑΠΘ, Νομικός Σύμβουλος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Επικοινωνία

Προσωπική Ιστοσελίδα: 
E-mail:
Τηλέφωνο:
Γραφείο: