ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Σύμφωνα με την «Έκθεση Παγκόσμιας Ευτυχίας 2013» (World Happiness Report 2013), την οποία συνέταξε ο Οργανισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης SDSN (Sustainable Development Solutions Network) για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα βρίσκεται οριακά πάνω από τη μέση της παγκόσμιας κατάταξης ευτυχίας, καταλαμβάνοντας την 70η θέση μεταξύ 156 χωρών για την περίοδο 2010 - 2012 (Διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1. Η βαθμολογία και η κατάταξη των χωρών στο δείκτη ευτυχίας.

Πηγή: World Hapiness Report 2013.

Οι μειώσεις της ευτυχίας, σύμφωνα με την έκθεση, δείχνουν πόσο μεγάλη επίπτωση έχει μια αντικειμενική οικονομική κρίση (ύφεση, ανεργία κ.α.) πάνω στην υποκειμενική ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων. Μάλιστα, η επίπτωση αυτή φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη με βάση τα μειωμένα εισοδήματα των πολιτών. Φαίνεται ότι κυρίως ο φόβος της ανεργίας υποσκάπτει την ευτυχία των ανθρώπων. Δεν είναι έτσι τυχαίο, όπως αναφέρεται, ότι στην Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα παρατηρείται αύξηση των αρνητικών και μείωση των θετικών συναισθημάτων μεταξύ των πολιτών.

Μάλιστα, με εξαίρεση την περίπτωση της Αιγύπτου, η μείωση της ευτυχίας στην Ελλάδα σε σχέση με μια αντίστοιχη μέτρηση πριν την κρίση (2005-2007) αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση παγκοσμίως (Διάγραμμα 2). Η έκθεση κάνει ιδιαίτερο λόγο σχετικά με την οικονομική κρίση ως βασική αιτία αυτής της εξέλιξης. Αντίστοιχα, οι υπόλοιπες Μεσογειακές χώρες παρουσιάζουν επίσης μεγάλες μειώσεις στα επίπεδα ευτυχίας των κοινωνιών τους, αφού η Ισπανία παρουσιάζει την έκτη μεγαλύτερη μείωση, η Ιταλία την όγδοη και η Πορτογαλία τη δωδέκατη. Φαίνεται λοιπόν, ότι όσον αφορά στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη μείωση ευτυχίας καταγράφηκε στις τέσσερις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, δηλαδή την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία. Επιπρόσθετα, από τις χώρες της Ευρωζώνης, η Πορτογαλία βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο ευτυχίας από την Ελλάδα (85η).

Διάγραμμα 2. Μεταβολή στο επίπεδο ευτυχίας μεταξύ 2005-2007 και 2010-2012.

Πηγή: World Hapiness Report 2013.

Πιο συγκεκριμένα, η βαθμολογία του δείκτη για την Ελλάδα είναι 5,4 (με θεωρητικό άριστα το 10), ενώ ο μέσος παγκόσμιος δείκτης ευτυχίας είναι 5,1. Τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο δείκτη συγκεντρώνει η Δανία με βαθμολογία 7,7, ενώ όπως αναμενόταν ακολουθούν και οι υπόλοιπες Βορειοευρωπαικές και Σκανδιναβικές χώρες (Νορβηγία, Ελβετία, Ολλανδία και Σουηδία).

Συγκριτικά με τις γειτονικές χώρες της Ελλάδας, περισσότερο ευτυχισμένη εμφανίζεται η Κύπρος (34η θέση) και η Αλβανία (62η θέση), ενώ περισσότερο δυστυχισμένοι εμφανίζεται η Τουρκία (77η θέση).

Συνολικά, μεταξύ 2007 - 2012 εκτιμάται ότι η παγκόσμια ευτυχία αυξήθηκε οριακά κατά 0,5%. Πάντως είναι ορατή μια τάση παγκόσμιας σύγκλισης, καθώς σταδιακά περιοχές όπως η Yποσαχάρια Αφρική και η Λατινική Αμερική δηλώνουν υψηλότερο επίπεδο ευτυχίας, ενώ αντίθετα οι πλουσιότερες βιομηχανικές χώρες χαμηλότερο επίπεδο.

Τέλος, η έκθεση τονίζει πόσο επωφελείς είναι οι «παρενέργειες» της ευτυχίας, καθώς οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι ζουν περισσότερα και πιο υγιή χρόνια, είναι πιο παραγωγικοί, κερδίζουν περισσότερα χρήματα και είναι καλύτεροι πολίτες στην κοινωνία.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.