Η ΕΚΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΡΤ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με αρνητική αξιολόγηση (credit negative), λόγω της έλλειψης πολιτικής συναίνεσης και της στασιμότητας των αποκρατικοποιήσεων, απειλεί ο οίκος Moody’s στο τελευταίο Credit Outlook (17 Ιουνίου 2013).

Η κίνηση της κυβέρνησης την προηγούμενη βδομάδα να κλείσει την ΕΡΤ πυροδότησε κύμα αντιδράσεων τόσο στους κυβερνητικούς εταίρους όσο και στην κοινωνία. Η εύρεση συμβιβαστικής λύσης στο πρόβλημα της ΕΡΤ κρίνεται απαραίτητη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση αυξάνει ο κίνδυνος προσφυγής στις κάλπες, γεγονός που θα είναι αρνητικό για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελληνικής οικονομίας και την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής προσαρμογής.

Όπως επισημαίνει η Moody’s το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών δε βρίσκεται στο βασικό της σενάριο, το εξαιρετικά ασταθές πολιτικό περιβάλλον συνεχίζει να δημιουργεί κινδύνους για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής και την οικονομική ανάκαμψη.

Στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων, όπως προειδοποιεί η Moody’s, η εξέλιξη αποδεικνύεται προβληματική. Σύμφωνα με το πρόγραμμα προσαρμογής η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει από τις αποκρατικοποιήσεις μέχρι το τέλος του 2013 €2,5 δις. Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση έχει συγκεντρώσει μόλις €254 εκατομμύρια. Αν δεν ολοκληρωθεί η πώληση της ΔΕΠΑ και ορισμένων μικρότερων δημόσιων επιχειρήσεων, τότε η Ελλάδα δε θα καταφέρει να εκπληρώσει το στόχο που προβλέπει το πρόγραμμα προσαρμογής.

Μια τέτοια εξέλιξη είναι πιθανόν να φέρει αντιμέτωπη την Ελληνική οικονομία με κενό χρηματοδότησης ύψους €1,5 δις για το 2013, με αποτέλεσμα την επιβολή επιπρόσθετων μέτρων.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.