ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΥΦΕΣΗ ΜΟΝΟ 1,4% ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

Υπήρξε μια πολύ σημαντική είδηση κατά την ανακοίνωση της Eurostat, όπου παρουσιάζονται οι υπολογισμοί για τη μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013, η οποία δεν τονίστηκε ιδιαίτερα: Η Κυπριακή οικονομία συρρικνώθηκε μόνο κατά 1,4% (λιγότερο από τη συρρίκνωση κατά 1,7% το πρώτο τρίμηνο του 2013) (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ ανά τρίμηνο (Q3 2012 – Q2 2013).

Πηγή: Eurostat.

Μετά τις εξελίξεις στην Κύπρο και τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη του Μαρτίου του 2013, με το τραπεζικό σύστημα να έχει καταρρεύσει πολλοί ήταν αυτοί που προέβλεπαν μια δραματική συρρίκνωση του ΑΕΠ (όπως και εμείς, βλέπε ανάρτηση με τίτλο «Η Ύφεση στην Κύπρο»). Τα προβλήματα στην Κυπριακή οικονομία εξακολουθούν να υπάρχουν. Ωστόσο, η ανακοίνωση της Eurostat κρίνεται αρκετά ενθαρρυντική. Ίδωμεν...

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.