ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KLAUS SCHRADER | ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΕΛΟΥ
ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ο Klaus Schrader εξηγεί μερικούς από τους βασικότερους παράγοντες που θα επηρεάσουν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας κατά τα αμέσως επόμενα χρόνια.

 

Το μέλλον πιθανόν να επιφυλάσσει για την ελληνική οικονομία ένα τέταρτο πρόγραμμα ή ένα επιτυχημένο τρίτο πρόγραμμα. Κανείς δεν έχει σίγουρη απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.

Σχετικά με το ζήτημα του χρέους θα συμφωνήσω με τον κ. Darvas, σχετίζεται και με το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία. Ίσως όχι στο ίδιο το 2017, έτος κατά το οποίο θα διεξαχθούν εκλογές, αλλά ένα χρόνο αργότερα.

Επιπλέον, στο μνημόνιο του 2015 φαίνεται να υπάρχει επανεκκίνηση των προσπαθειών αναδιάρθρωσης: ένα déjà vu μεταρρυθμίσεων, όσων έπρεπε ήδη να έχουν λυθεί από τις προηγούμενες δύο συμφωνίες, έχουν συσσωρευτεί σε αυτό το μνημόνιο.

Όμως, για ακόμη μία φορά έχει υποτιμηθεί το θέμα της «ιδιοκτησίας» (ownership), κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός πολιτικός κόσμος φαίνεται να έχουν δεχτεί να αναλάβουν την ιδιοκτησία της μεταρρύθμισης. Αν δούμε, όμως, τις διοικητικές ικανότητες της Ελλάδας, πρέπει να γίνει δεκτή κάτι παραπάνω από μια απλή τεχνική υποστήριξη ή μια καλή συμβουλευτική. Πρέπει να προχωρήσει το out-sourcing, μια υπεργολαβία, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Κάτι τέτοιο, όμως, είναι δύσκολο. Ποιός θα ήθελε να απολέσει μέρος της κυριαρχίας του; Τελικά, όμως, η συμμετοχή στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ευρώπης ισοδυναμεί με απώλεια ενός μέρους εθνικής κυριαρχίας.

Με αυτόν τρόπο, ίσως ενισχυθεί το επιχειρηματικό μοντέλο της Ελλάδας. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει νέα μοντέλα ανάπτυξης, ίσως ακόμα και μοντέλα προσανατολισμένα στις εξαγωγές. Υπάρχουν τομείς που η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα, ακόμα και στη βιοτεχνία ή τη βιομηχανία. Ο κ. James αναφέρθηκε σε ορισμένες ειδικότητες. Η Ελλάδα διατηρεί καλό τομέα μεταποίησης, αν και δεν μπορεί να ανταγωνιστεί με χώρες της Ασίας ή της Λατινικής Αμερικής. Αυτό θα ισοδυναμούσε με έναν αγώνα χαμένο από χέρι. Αντιθέτως, χρειάζεται να δημιουργήσει εξειδίκευση και με τη βοήθεια των επενδυτών να επιτύχει - εστιάσει σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Κάτι παρόμοιο θα οδηγήσει σε υψηλότερο εισόδημα, σε υψηλότερους μισθούς, γεγονός το οποίο ισοδυναμεί με ανάπτυξη.

Αν υπάρξει εμπιστοσύνη προς τους εταίρους, μπορούμε να ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί μετά από τρία χρόνια να συζητάμε ακόμα για το ελληνικό πρόγραμμα.

 

Ο Klaus Schrader απαντά σε ερωτήσεις του κοινού μετά το τέλος των ομιλιών της Ημερίδας: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,στην οποία παρουσίασε τις παραπάνω θέσεις.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.