ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΡΕΜΑ

Ο Michael Heise, Επικεφαλής Αναλυτής της Allianz Group, σε ομιλία του σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (17/07/2013), σημείωσε ότι το Ελληνικό χρέος μπορεί να είναι βιώσιμο ακόμη και χωρίς κούρεμα.

Ως βασικές προϋποθέσεις ώστε το χρέος να είναι διαχειρίσιμο θεώρησε την ύπαρξη:

α) Κόστους κρατικού δανεισμού (επιτόκιο) στο 3,7% έως το 2025, και

β) Ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 2,2% έως το 2025.

Επιπρόσθετα, τοποθετήθηκε σχετικά με την έξοδο της Ελληνικής οικονομίας από την ύφεση. Θεώρησε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό να συμβεί το 2014, εφόσον όμως υλοποιηθούν μια σειρά από προϋποθέσεις. Αυτές αφορούν στην επιτάχυνση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων, στον έλεγχο των δαπανών υγείας, στην αναμόρφωση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, στη δημιουργία περιουσιολογίου και στην ενίσχυση της αυτοτέλειας και της επάρκειας των εισπρακτικών μηχανισμών, στον  εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί για τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, στην πάταξη της διαφθοράς, καθώς και στον περιορισμό του διοικητικού κόστους και των γραφειοκρατικών εμποδίων. 

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι με το πραγματικό άνοιγμα συγκεκριμένων αγορών και επαγγελμάτων, το ΑΕΠ μπορεί να ενισχυθεί κατά 3% - 7%. «Επειδή η ζήτηση θα παραμείνει χαμηλή λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών, η ανάπτυξη θα έλθει από ιδιωτικές επενδύσεις και εξαγωγές, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί το άνοιγμα της αγοράς εργασίας και ότι θα αρθούν τα εμπόδια σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, όπως ο Τουρισμός και το Λιανικό εμπόριο».

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.