2016: ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

2016: ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η πιθανότητα να είναι το 2016 τόσο κρίσιμο για την Ελλάδα όσο το 2015 είναι υπαρκτή, αλλά μικρή. Όλα θα εξαρτηθούν από την ικανότητα διοίκησης της κυβέρνησης.

Στο εσωτερικό θα κυριαρχήσουν τρεις διαδικασίες: α) Η παραγωγική αναδιάρθρωση του επιχειρηματικού τομέα μέσω του «νέου» τραπεζικού συστήματος. β) Η περαιτέρω συρρίκνωση της ρευστότητας της οικονομίας. γ) Η δυσκολία πολιτικής διακυβέρνησης, αφού η προσδοκώμενη ανάκαμψη έχει μεταφερθεί στο μέλλον.

Στο εξωτερικό περιβάλλον θα κυριαρχήσουν τρεις διαδικασίες: α) Σχετική νομισματική ευχέρεια μέσω της πολιτικής χαλάρωσης με ένα υποτιμημένο ευρώ, που θα ευνοεί τις εξαγωγές και τον τουρισμό. β) Τα κύματα των μετακινήσεων των πληθυσμών θα παραμείνουν ισχυρά. γ) Θα αυξηθεί η πιθανότητα εξέλιξης των εθνικών ζητημάτων (Κυπριακό κ.τ.λ.). Το τελευταίο αυτό ζήτημα προκύπτει και ως αποτέλεσμα της ανάγκης για την επανοργάνωση του δυτικού ορίζοντα της Τουρκίας, αφού ο νοτιοανατολικός της θα βρίσκεται σε συνεχή ανακατάταξη.

Έτσι, το 2016 θα είναι ένα έτος, το οποίο ακολουθεί αυτό (2015) στο οποίο διαψεύστηκαν πολλές προσδοκίες. Αυτό έχει μία θετική πλευρά, αφού η προσγείωση σε ένα στέρεο έδαφος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία στέρεη επανεκκίνηση. Όμως επειδή η διάψευση συγκεκριμένων προσδοκιών γίνεται εν μέσω διατήρησης της καχεξίας της οικονομίας, είναι βέβαιο ότι δημιουργούνται δυνάμεις, που συνήθως προκαλούν πολιτικές και κοινωνικές ανακατατάξεις.

Έτσι, από τη μία μεριά έχουμε μία διογκωμένη κοινωνική και πολιτική δυσφορία και από την άλλη μία επανάπαυση στη μισή αλήθεια ότι η πολιτική σταθερότητα θα δημιουργήσει λύσεις. Λείπει η άλλη μισή αλήθεια, που αφορά το πολιτικό και οικονομικό περιεχόμενο της σταθερότητας στα πλαίσια της ευρωπαϊκής μας θέσης. Γι’ αυτό το ζητούμενο δεν είναι το πολιτικό σχήμα που θα κυβερνά (οικουμενικές κ.τ.λ.). Το ζητούμενο για το 2016 είναι η αλήθεια για την προοπτική της χώρας ως πολιτικό περιεχόμενο της διακυβέρνησης. Μία αλήθεια που την αναζητά πλέον η κοινωνία για να κτίσει το μέλλον της.

1η Δημοσίευση - Πηγή: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ REALNEWS (03/01/2016)

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις