Νομικά Θέματα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αθλητική ζωή, η κοινωνία του αθλητισμού και η σωματική δραστηριότητα διέπονται από σύνολο κανόνων δικαίου, τους κανόνες δικαίου, που ρυθμίζουν τη φύση των αθλητικών θεσμών, την αθλητική και σωματική δράση και τον αγώνα, τη συμμετοχή, τις διαμορφούμενες αθλητικές σχέσεις των φυσικών και των νομικών προσώπων και αντιμετωπίζουν τα ανακύπτοντα προβλήματα στο αθλητικό γίγνεσθαι. Περισσότερα
Το ελληνικό σπήλαιο

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΗΛΑΙΟ

Συχνά φαίνεται ότι ως άτομα, αλλά και συλλογικά ως κοινωνίες, υποφέρουμε από το φαινόμενο της γνωστικής ασυμφωνίας (cognitive dissonance), το οποίο και εμφανίζεται όταν νεοπροσλαμβανόμενες πληροφορίες θέτουν σε αμφισβήτηση τις μέχρι πρότινος απόψεις, ιδέες, πεποιθήσεις, αξίες ή τα συναισθήματά μας, εν τέλει δε το οικοδόμημα που στηρίζει τη στάση μας απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο και τα πράγματα. Περισσότερα