ΔΝΤ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ BASIC MODEL ΤΗΣ OXFORD ECONOMICS ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥ ΔΝΤ

ΔΝΤ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας (Προβλέψεις 2016-2021: Νοέμβριος) έχουμε παρουσιάσει τις εκτιμήσεις ενός μοντέλου της Oxford Economics -όπως έχει προσαρμοστεί στο ΕΚΠΑ (Basic Model - BM)- για την ελληνική οικονομία, το οποίο όπως αποδεικνύεται βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Στην παρούσα ανάρτηση, παρουσιάζουμε τις διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων του μοντέλου αυτού σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), προκειμένου να εντοπίσουμε που οφείλονται οι διαφορές στις εκτιμήσεις τους.

Το ΒΜ μοντέλο, εξετάζει εάν υπάρχει απόκλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος από τους στόχους που τέθηκαν στο “Supplemental Memorandum of Understanding” για την ελληνική οικονομία (16/06/2015). Στις εκτιμήσεις του Νοεμβρίου του 2016 προκύπτει ότι το 2018 η απόκλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος από το στόχο αναμένεται να είναι περίπου στο -0,56% του ΑΕΠ και άρα θα πρέπει να περιμένουμε από το 2019 και έπειτα (όχι δηλαδή από το 2018) την υιοθέτηση ενός νέου πακέτου δημοσιονομικής συρρίκνωσης (εφαρμογή δημοσιονομικού κόφτη). Η εφαρμογή του πακέτου αυτού θα αφορά 0,97 δις ευρώ εντός του 2018 και υποθέτουμε ότι τα μέτρα αυτά θα διαρκέσουν για όλα τα επόμενα έτη. Επίσης, διαπιστώνεται ότι το έτος 2016 και από το 2019 έως το 2021, το πρωτογενές πλεόνασμα είναι υψηλότερο από το στόχο του προγράμματος προσαρμογής και η διαφορά αυτή διατίθεται στη δημόσια κατανάλωση. Υποθέτουμε, επίσης, ότι τα spreads των 10ετών ελληνικών ομολόγων θα κυμαίνονται στην περιοχή του 4% από το τρίτο τρίμηνο του 2017 και έπειτα.

Οι ρυθμοί μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ, που παρουσιάζει το μοντέλο με τις παραπάνω υποθέσεις σε σχέση με το μοντέλο του ΔΝΤ, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1, ενώ ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα αντίστοιχα στοιχεία.

Διάγραμμα 1. Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ (%).

Πηγή: Global Economic Model (Oxford Economics - ΕΚΠΑ) και World Economic Outlook (October 2016 IMF).


Πίνακας 1. Ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ (%).

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ΔΝΤ

0,06

2,77

3,07

2,8

2,45

1,78

BM

0,14

1,02

1,65

2,48

2,79

2,59

 

 

 

 

 

 

 

Διαφορά ΔΝΤ-BM

-0,08

1,75

1,42

0,32

-0,34

-0,81


Πηγή: Global Economic Model (Oxford Economics - ΕΚΠΑ) και World Economic Outlook (October 2016 IMF).

Από τα παραπάνω προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: α) Το ΔΝΤ είναι περισσότερο αισιόδοξο όχι μόνο για το 2017 (εκτιμά υψηλότερο ρυθμό μεγέθυνσης κατά 1,75%), αλλά και για το 2018 (υψηλότερος ρυθμός μεγέθυνσης κατά 1,42%) και το 2019 (υψηλότερος ρυθμός μεγέθυνσης κατά 0,32%). β) Οι περισσότερο αισιόδοξες εκτιμήσεις του ΔΝΤ καταλήγουν στο ότι το πραγματικό ΑΕΠ το 2021 θα είναι υψηλότερο κατά περίπου 5,7 δις ευρώ (σύμφωνα με το ΟΕ 210,6 δις ενώ σύμφωνα με το ΒΜ 204,9 δις). Η αντίστοιχη διαφορά το 2019 αναμένεται να είναι 7,3 δις (201,6 σύμφωνα με το ΔΝΤ και 194,3 δις σύμφωνα με το ΒΜ). γ) Οι υψηλότερες εκτιμήσεις οφείλονται στο ότι το ΔΝΤ εκτιμά ιδιαίτερα υψηλότερες επενδύσεις σε σχέση με το ΒΜ. Επίσης, το ΔΝΤ εκτιμά ότι οι καθαρές εξαγωγές θα είναι περίπου 3 δις ευρώ υψηλότερες κάθε χρόνο. Επίσης, το ΔΝΤ εκτιμά αρκετά χαμηλότερα επίπεδα ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με το ΒΜ, ιδιαίτερα μετά το 2019. δ) Το ΒΜ εμφανίζεται περισσότερο αισιόδοξο από το ΔΝΤ μετά το 2020 λόγω του μεγαλύτερου ρυθμού μεγέθυνσης των βασικών παραγόντων που διαμορφώνουν το ΑΕΠ. Στο ΒΜ η οικονομία λόγω των χαμηλότερων ρυθμών μεγέθυνσης μέχρι το 2019 έρχεται με μεγαλύτερη δυναμική τα έτη 2020 και 2021.

 

Περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ του ΒΜ και του μοντέλου του ΔΝΤ μπορείτε να δείτε εδώ.

 

1η δημοσίευση: Οικονομικές Αντιλογίες (Blog) in.gr (13/12/2016).

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις