ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Από την παρούσα ανάρτηση αναβαθμίζεται η παρακολούθηση της βραχυχρόνιας και μεσομακροπρόθεσμης οικονομικής πραγματικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Παρακολουθούμε πλέον πολύ στενά το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, τον εναρμοσμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της ενέργειας, τις τιμές για το πετρέλαιο και το αέριο, το δείκτη PMI και τέλος το δείκτη οικονομικού κλίματος.

Ο δείκτης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε βελτίωση κατά την εβδομάδα έως την 27η Φεβρουαρίου 2022.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης έφτασε στις 79,9 μονάδες από τις 77,8 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας. Η βασική αιτία της βελτίωσης αυτής είναι η βελτίωση του υποκλάδου της αγοράς εργασίας, καθώς ο σχετικός υποδείκτης βελτιώθηκε κατά 2,6 μονάδες. Κατά την εβδομάδα αυτή βελτίωση σημείωσε και ο υποδείκτης της υγείας ο οποίος βελτιώθηκε κατά 0,7 μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στον υποδείκτη της υγείας η βελτίωση οφείλεται στη νέα μείωση των κρουσμάτων αν και παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο (15210 κρούσματα κατά μέσο όρο την τρέχουσα εβδομάδα από 17833 κρούσματα κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη εβδομάδα), και στη μείωση των ημερήσιων θανάτων από την πανδημία (65,5 κατά μέσο όρο αυτήν την εβδομάδα, από 81,9 κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη εβδομάδα), αλλά και στη μείωση του βαθμού θετικότητας.

Ταυτόχρονα όμως, μειώθηκαν οι επιδόσεις στους υποδείκτες του χρηματοοικονομικού κλάδου (μείωση κατά 0,5 μονάδες), της ζήτησης / κατανάλωσης (μείωση κατά 0,3 μονάδες), της κινητικότητας (μείωση κατά 0,2 μονάδες) και της παραγωγής / βιομηχανίας (μείωση κατά 0,1 μονάδες).

Ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται λίγο χαμηλότερος από αυτόν της Ευρωζώνης κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2022 αλλά από το τρίτο τρίμηνο του 2022 και έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 θα πρέπει να αναμένεται υψηλότερος.

Το επίπεδο του πληθωρισμού θα πρέπει να αναμένεται χαμηλότερο για την ελληνική οικονομία σε σχέση με αυτόν της Ευρωζώνης από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 έως και το πρώτο τρίμηνο του 2023, με τον πληθωρισμό να βαίνει μειούμενος κατά την περίοδο αυτή και στις δύο περιπτώσεις. Έκτοτε θα πρέπει να αναμένεται σταθερή αλλά μικρή αύξηση του πληθωρισμού, παραμένοντας όμως σε επίπεδα κάτω του 2,5%.

Αντιστοίχως, υψηλότερο θα πρέπει να αναμένεται το επίπεδο των τιμών της ενέργειας για την Ευρωζώνη σε σχέση με την Ελλάδα για όλη την περίοδο από το 2022 έως και το 2025. Σε επίπεδο Ευρωζώνης οι τιμές της ενέργειας μετά τη μεγάλη αύξηση τους πρώτους μήνες του 2022 αναμένεται σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που υπήρχαν στα τέλη του 2021, χωρίς ωστόσο έως το 2025 να προσεγγίζουν τα επίπεδα που είχαν οι τιμές στις αρχές του 2020.

Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στην ελληνική οικονομία όπου αν και η άνοδος των τιμών της ενέργειας είναι χαμηλότερη σχετικά με αυτήν στην Ευρωζώνη, παρόλα αυτά οι υψηλές τιμές στην ενέργεια φαίνεται ότι ήρθαν και θα παραμείνουν, τουλάχιστον έως το 2025.

Οι υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου είναι αυτές που θα προσθέσουν μεγαλύτερη δυναμική στις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη. Αυτή είναι και η κατάσταση στην ελληνική οικονομία όπου η αύξηση της τιμής του αερίου θα πρέπει να αναμένεται να συνεχιστεί έως το καλοκαίρι. Στη συνέχεια πάντως προβλέπεται αξιόλογη μείωση. Η μείωση στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ελλάδα θα πρέπει να αναμένεται έως και τις αρχές του 2024.

Ο δείκτης PMI για τον τομέα της μεταποίησης αποτελεί πρόδρομο δείκτη για την οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο της μεταποίησης αλλά και για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας για τους επόμενους 6 μήνες. Ο δείκτης PMI και για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη παρουσιάζει αντίστοιχες τιμές λίγο κάτω από τις 60 μονάδες κάτι που δείχνει μια σταθερά καλή αναμενόμενη πορεία.

Αντίστοιχα και ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσιάζει τιμή κοντά στις 115 μονάδες και για την Ευρωζώνη και για την Ελλάδα κατά τους τελευταίους 2 μήνες. Με ενδιαφέρον θα πρέπει να αναμένουμε τις τιμές του PMI και του δείκτη οικονομικού κλίματος για το μήνα Μάρτιο, μετά και τις πρόσφατες εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Προβλέψεις  ΑΕΠ έως το 2025

 

Στις νέες της προβλέψεις με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου, η Focus Economics βελτίωσε την εκτίμησή της για το 2021 καθώς εκτιμά ότι ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης στην Ελλάδα αναμένεται να διαμορφωθεί στο 8,2% το 2021 (από 7,8% που εκτιμούσε το Φεβρουάριο). Η εκτίμηση για το 2022 αυξήθηκε στο 4,5% (από 4,4% που εκτιμούσε το Φεβρουάριο) ενώ για το 2023 η εκτιμά ότι ο ρυθμός θα φτάσει στο 3,7% (από 3,3% που εκτιμούσε το Φεβρουάριο). Για το 2024 και το 2025 η Focus Economics μείωσε ελαφρώς τις εκτιμήσεις της από 2,5% σε 2,4% για το 2024 και από 2,3% σε 2,2% για το 2025.

 

*Σημειώσεις:

Δείκτης Ανάκαμψης: Αποτελείται από πέντε επιμέρους δείκτες ο καθένας από τους οποίους από επιμέρους μεταβλητές με βάση της εξής μεθοδολογία.

Ημερήσιοι θάνατοι από covid-19: Πρόκειται για το μέσο όρο των ημερήσιων θανάτων από covid-19 σε εβδομαδιαία βάση.

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Πηγές Δεικτών Παρακολούθησης :

Δείκτης Ανάκαμψης: Υπολογισμοί του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του ΕΚΠΑ.

Ημερήσιοι θάνατοι από covid-19: Our World in Data.

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ot.gr

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις