Υγεία

Οικονομικές πτυχές της εξατομικευμένης ιατρικής περίθαλψης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η εξατομικευμένη ιατρική αποσκοπεί στην καλύτερη ιατρική περίθαλψη θέτοντας στο επίκεντρο τον ασθενή, αλλά και την άριστη αναλογία κόστους θεραπείας - αποτελεσματικότητας. Περισσότερα
Δείκτες που Συμβάλλουν στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Το μέλλον της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με καρκίνο θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των μοριακών μεθόδων και την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων μοριακών μονοπατιών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση, για τον προσδιορισμό εξατομικευμένων στοχευμένων δεικτών για τον κάθε ασθενή. Περισσότερα