Υγεία

Δείκτες που Συμβάλλουν στην Αντιμετώπιση του Καρκίνου

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Το μέλλον της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών με καρκίνο θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των μοριακών μεθόδων και την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων μοριακών μονοπατιών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση, για τον προσδιορισμό εξατομικευμένων στοχευμένων δεικτών για τον κάθε ασθενή. Περισσότερα