ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

Η ανάπτυξη της παγκόσμια οικονομίας βασίζεται τον τελευταίο καιρό στις ανεπτυγμένες οικονομίες και όχι στις αναπτυσσόμενες οικονομίες οι οποίες οδηγούσαν την ανάπτυξη μέχρι τα χρόνια της κρίσης.

Για πρώτη φορά από τα μέσα του 2007, οι ανεπτυγμένες οικονομίες συνεισφέρουν περισσότερο στην παγκόσμια παραγωγή σε σχέση με αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία (Διάγραμμα 1). Οι τρεις τελευταίες χώρες απογοητεύουν τους τελευταίους μήνες τους επενδυτές καθώς η ανάπτυξη της βιομηχανίας τους και των εξαγωγών τους έχει επιβραδυνθεί. 

Μεταξύ των κινητήριων δυνάμεων της αλλαγής αυτής είναι η Ιαπωνία, η οποία για χρόνια ήταν ένας αδύναμος κρίκος της παγκόσμιας οικονομίας. Η οικονομία της Ιαπωνίας διευρύνθηκε κατά 2,6% σε ετήσια βάση το τελευταίο τρίμηνο, μια σημαντική αλλαγή μετά από χρόνια στασιμότητας. Η ανάκαμψη της οικονομίας των ΗΠΑ έχει παράγει μια σταθερή ανάπτυξη. Μάλιστα και η Ευρωπαϊκή οικονομία αναμένεται να σημειώσει ελαφρά ανάπτυξη μετά από χρόνια μακράς ύφεσης.

Διάγραμμα 1. Συνεισφορά ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Πηγή: Bridgewater Associates LP.

Η αλλαγή αυτή δύναται να αναπροσαρμόσει τις παγκόσμιες ροές κεφαλαίου. Επιπλέον, δύναται να επιβεβαιώσει τις εκτιμήσεις ότι πολλές εταιρίες είχαν δημιουργηθεί λόγω της ελπιδοφόρας ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών. Μάλιστα, μπορεί να προκαλέσει μεγάλες δοκιμασίες για επιχειρήσεις με παγκόσμια δραστηριότητα.

Διάγραμμα 2. Δραστηριότητα στις εξαγωγές, τη μεταποίηση και στα χρηματιστήρια ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Πηγή: Bridgewater Associates LP.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.