Αναλύσεις - Άρθρα

ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ

Στο διάγραμμα που παρουσιάζουμε απεικονίζεται ο ρυθμός συρρίκνωσης και μεγέθυνσης της Ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2008 - 2013. Περισσότερα

Η ΠΟΛΥΠΑΘΗ ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Προεκλογικά επισημάναμε, κόντρα στο γενικό ρεύμα της εποχής, τον παραλογισμό, που ενσωματωνόταν στην αρνητική ένταση, με την οποία επένδυαν το αίτημα της αναδιαπραγμάτευσης του Μνημονίου ΙΙ, όλα σχεδόν τα κόμματα. Τότε (και τώρα) εμείς θέταμε το θέμα πολύ απλά, ως εξής: Πρόκειται να πάρουμε, ως Ελλάδα, μέχρι το 2014 €89 δις περίπου. Από αυτά, τα €43,7 δις το 2012, τα €23,6 δις το 2013 και τα €21,3 δις το 2014. Το 20% του ποσού αυτού οδεύει προς την εσωτερική οικονομία και το υπόλοιπο προορίζεται για τη χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση των χρεών του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα. Με ποια λογική, λοιπόν, σηκώνουμε τόσο πολύ τους τόνους διακινδυνεύοντας τις εισροές αυτές, ενώ είναι προφανές ότι καταρχήν θα πρέπει να περιμένουμε να ωριμάσει το πρόγραμμα που μόλις είχαμε υπογράψει, το Μάρτιο του 2012 (!) και στη συνέχεια να θέσουμε το θέμα της αναδιαπραγμάτευσης; Περισσότερα

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η μακροοικονομική προσαρμογή, που επιχειρούν πολλές Ευρωπαϊκές οικονομίες, επιφυλάσσει ένα κεντρικό ρόλο στις εξαγωγές. Η τόνωση των εξαγωγών προϋποθέτει την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, που διαβρώθηκε τα χρόνια που προηγήθηκαν της κρίσης. Το εργαλείο που θα επιφέρει πιο σύντομα την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και που ταυτόχρονα έχουν υπό τον έλεγχό τους οι χώρες, είναι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, η υποτίμηση της οποίας μπορεί να προκύψει από μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας (ULC). Περισσότερα

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας εκφράζει το κόστος εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή μίας νομισματικής μονάδας (€1) ΑΕΠ και υπολογίζεται ως λόγος δύο παραγόντων: Τον αριθμητή του κλάσματος αποτελεί το μέσο εργασιακό κόστος (συνολική αμοιβή εργασίας προς τον αριθμό εργαζομένων), ενώ τον παρονομαστή αποτελεί το παραγόμενο προϊόν ανά απασχολούμενο (εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή αυτοαπασχολούμενοι). Περισσότερα

Η ΟΥΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΘΕΝ ΛΥΤΡΩΣΗΣ

Η διαμόρφωση της θέσης της πολιτικής ηγεσίας στη σχέση της Ελλάδας με την Τρόικα βρίσκεται μεταξύ δύο αντικρουόμενων δυνάμεων: Από τη μία μεριά, είναι τα όρια των δυνατοτήτων αναδιαπραγμάτευσης, που τα διαμορφώνουν οι υπογεγραμμένες συμφωνίες μας. Από την άλλη, βρίσκεται η πολιτική εντολή για την επανατοποθέτηση του προγράμματος σταθεροποίησης, όπως προήλθε από τις εκλογές. Περισσότερα

Η ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Πρόσφατα, η Goldman Sacks, με αφορμή την πτώση του 30ετούς ομολόγου (λήξη: Σεπτέμβριος 2040) στο 49,68% της ονομαστικής του αξίας και την άνοδο της απόδοσής του στο 9,91%, εξέδωσε την πρόβλεψη ότι η «Ελλάδα ίσως έχει μπροστά της μία χαμένη δεκαετία», καθώς αντιμετωπίζει μια λατινοαμερικανικού τύπου κρίση. Περισσότερα