ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Σε προηγούμενη ανάρτηση παρουσιάσαμε τη σκιαγράφηση της εξέλιξης στην Ελληνική οικονομία από σήμερα μέχρι και το 2021. Οι εκτιμήσεις στηρίζονταν στις εκτιμήσεις της 1ης Ιουλίου 2016 του μοντέλου της Oxford Economics, το οποίο είναι εξαιρετικά αξιόπιστο για τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Στο παρόν σημείωμα αντιπαραθέτουμε τις εκτιμήσεις του Ιουλίου του 2016 με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Αυγούστου του 2016.

Έτσι λοιπόν, αντιδιαστέλλονται δύο διαφορετικά σενάρια εκτιμήσεων: α) το Basic Model (ΒΜ) με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου του 2016 και β) το ΒΜ με βάση τα στοιχεία του Αυγούστου του 2016. Στις διαφορές που θα παρατηρήσουμε μπορούμε να δούμε τις μεταβολές που έχουν προκύψει εν τω μεταξύ.

Στο ΒΜ έχουν ενσωματωθεί όλες οι επιμέρους εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών που συμφωνήθηκαν μέχρι σήμερα. Η ανάλυση έχει στηριχτεί στο ότι ο «κόφτης» θα ενεργοποιηθεί (τον Μάιο του 2018 και όχι νωρίτερα) σε ένα ποσό που θα φθάσει στο 1,8 δις ευρώ. Όπως είχαμε τονίσει και στην προηγούμενη ανάρτηση, εισάγαμε την ενεργοποίηση του «κόφτη» το 2018, διότι το ίδιο το μοντέλο «χωρίς τον κόφτη» υποδεικνύει ότι οι συμφωνηθείσες απαιτήσεις του 2018 αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα επιτευχθούν. Συνεπώς, υποθέτουμε ότι αυτό θα διαπιστωθεί το α΄ εξάμηνο του 2019 και θα αφορά τον Δεκέμβριο του 2018 και θα οδηγηθούμε στη λήψη μέτρων 1,8 δις το καλοκαίρι του 2019. Εάν η απόκλιση από τις υποχρεώσεις του πρωτογενούς είναι μεγάλη, αυτό θα επισημανθεί ήδη από το τέλος του α΄εξαμήνου του 2018.

Εάν πάντως αυξηθεί η ύφεση το 2016 λόγω αναταραχής στον τουριστικό τομέα και αυξηθεί υπέρμετρα η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, ενδεχομένως αλλάξουν αυτά τα δεδομένα και οδηγηθούμε σε ενεργοποίηση του «κόφτη» το 2017. Ανησυχίες πάντως για «τον κόφτη» μπορεί να δημιουργηθούν και από διαφορές στην έννοια του πρωτογενούς πλεονάσματος. Παρόμοια, πάντως, εξέλιξη έχει μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα. 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.