Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου

Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΙΔΑΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΙΔΑΣ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου

O Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΙΔΑΣ χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, μια από τις παλαιότερες ιδιωτικές  εταιρίες της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, πιστοποιημένος διαχειριστής χαρτοφυλακίου και σύμβουλος επενδύσεων από την ελληνική επιτροπή κεφαλαιαγοράς. 

Eργάζεται στο χρηματιστηριακό χώρο από το 2004 στο τμήμα χρηματιστηριακών συναλλαγών της ΜΙΔΑΣ χρηματιστηριακής και από το 2012 ως διευθύνων σύμβουλος της ΜΙΔΑΣ χρηματιστηριακής. 

Αρθρογραφεί τακτικά στην εφημερίδα ''Χρηματιστήριο'' καθώς και σε ιστοσελίδες οικονομικού και πολιτικού περιεχομένου.