Η Πολιτική Οικονομία του Μακροχρόνιου Σχεδιασμού και της Στρατηγικής Ανάλυσης (FORESIGHT)

Το Νέο Βιβλίο του Ομ. Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών Π. Ε. Πετράκη

Μια από τις μεθόδους ανίχνευσης του μέλλοντος ονομάζεται «Μέθοδος των Δελφών» με αναφορά προφανώς στις λειτουργίες πρόγνωσης του μέλλοντος που γίνονταν στους αρχαίους Δελφούς. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναγάγει την ανάλυση του μέλλοντος σε συστηματική δραστηριότητα ατομικού και συλλογικού ενδιαφέροντος, αν και δεν υπήρχε βέβαια η ανάλυση κινδύνου και η ανάλυση αβεβαιότητας στο σκεπτικό τους.

Το νέο βιβλίο του Ομ. Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών Π. Ε. Πετράκη (εκδ. Παπαζήση), έχει σκοπό να εφοδιάσει τον αναγνώστη με το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο για να είναι σε θέση είτε να μετέλθει την άσκηση της ενόρασης μέλλοντος είτε να είναι σε θέση να κάνει κριτική σε παρόμοιες προσπάθειες. Παράλληλα, θα αποκτήσει την ικανότητα να συντάσσει σενάρια του μέλλοντος για γενικούς και ειδικούς σκοπούς.

Βεβαίως η διαδικασία διαμόρφωσης των σεναρίων του μέλλοντος είναι μια εξαιρετική σύνθετη εργασία, αλλά η γνώση που εμπεριέχεται στο παρόν βιβλίο θα του εξασφαλίσει ένα γνωσιακό επίπεδο αφετηρίας. Γι’ αυτό και το παρόν βιβλίο θα πρέπει να θεωρείται μια αρχική συμβολή στην καλλιέργεια του αντικειμένου.

Τέλος, παρουσιάζεται η ελληνική προσέγγιση του θέματος μέσα από μια πολυσύνθετη ανάλυση, προσφέροντας ένα πολύτιμο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη του μέλλοντος.

Για να παραγγείλετε το βιβλίο, πατήστε εδώ.