Δημοσθένης Χαρακίδας

Οικονομολόγος | Οικονομικός Σύμβουλος ΕΚΠΑ
Οικονομολόγος | Οικονομικός Σύμβουλος ΕΚΠΑ
Δημοσθένης Χαρακίδας

Ο Δημοσθένης Χαρακίδας συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως οικονομικός σύμβουλος σχετικά με τη διαχείριση προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, αλλά και την ανάπτυξη προγραμμάτων e-learning. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.