Αναλύσεις - Άρθρα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι τρέχουσες εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, όσο και οι αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας. Η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2013-2016 από το Ελληνικό κοινοβούλιο και η κύρωση των μέτρων ύψους €13,5 καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, προσδοκώντας από τους εταίρους της να πράξουν το ίδιο, αποδεσμεύοντας τη δόση των €31,5 δις. Η απόφαση του Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου 2012 επικύρωσε το αίτημα της Ελληνικής πλευράς για την επέκταση, κατά δύο χρόνια, της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής. Περισσότερα

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Τα αποτελέσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Φθινόπωρο του 2012 φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις της αντίστοιχης Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Άνοιξη του 2012, όσον αφορά στη μη τήρηση των δεσμεύσεων ορισμένων χωρών της ΕΕ για μείωση του ελλείμματος κάτω από 3% το 2013, με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας. Οι χώρες που εμφανίζονται να είναι υπό τον κίνδυνο επιβολής κυρώσεων, όπως υπολογίστηκε την Άνοιξη του 2012, είναι οι Κύπρος, Σλοβενία, Σλοβακία, Γαλλία, Ισπανία, και Ολλανδία. Περισσότερα

ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Ο Z. Darvas, επιστημονικός συνεργάτης του ινστιτούτου του Bruegel, σε μελέτη του με τίτλο “The Greek Debt Trap: An Escape Plan” παρουσιάζει την προβληματική κατάσταση γύρω από το Ελληνικό χρέος παραθέτοντας την πρότασή του για τη βιωσιμότητά του. Η πρόταση αυτή αποτελεί μια θετική προοπτική για την εξέλιξη της Ελληνικής κρίσης χρέους. Στη συνέχεια γίνεται συνοπτική παρουσίασή της εστιάζοντας στα κύρια σημεία. Περισσότερα

ΣΚΙΩΔΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η τάση που διαμορφώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνει ότι η παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης από το παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα έχει υποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό από καινούργια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία παρέχουν νέα και πιο σύνθετα επενδυτικά προϊόντα. Το σύνολο των διαμεσολαβητών πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων (Other Financial Intermediaries, OFIs) που λειτουργούν υπό την εποπτεία των ελεγκτικών αρχών αποτελούν τη σκιώδη τραπεζική αγορά (McCulley, 2007).

Περισσότερα

Η ΥΦΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ύφεση στην Ευρωζώνη συνέχισε να βαθαίνει στο τέταρτο τετράμηνο του 2012 σύμφωνα με τα στοιχεία της Markit για τον Eurozone PMI Composite Output Index. Ο δείκτης καταγράφει σε μηνιαία βάση τις προοπτικές παραγωγικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας (συμπεριλαμβανομένου του κλάδου των υπηρεσιών) και αποτελεί ένδειξη άμεσα διαθέσιμη με προφανή συσχέτιση με το επίπεδο της παραγωγής. Σημειωτέον ότι ο δείκτης διαθέτει μια προβλεπτική ικανότητα περίπου έξι μηνών. Περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Η σημερινή πολιτική ηγεσία στην Ευρωζώνη κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία ως η ηγεσία που έχασε μία ολόκληρη γενιά μέσα από τα χέρια της. Μία χαμένη δεκαετία ανάπτυξης για τις χώρες που δοκιμάζονται από την ύφεση στην Ευρωζώνη και μία ολόκληρη χαμένη γενιά έξω από τη δημιουργική δραστηριότητα. Περισσότερα

ΕΝΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑΣ

Στο διάγραμμα που παρουσιάζουμε απεικονίζεται ο ρυθμός συρρίκνωσης και μεγέθυνσης της Ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2008 - 2013. Περισσότερα

ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Η πραγματικότητα είναι εξαιρετικά οδυνηρή για την Ελληνική κοινωνία και οικονομία. Αναπόφευκτα η Ελληνική κοινωνία ωθήθηκε στο να κινηθεί σε δύο επίπεδα: α) Να θέσει υπό αμφισβήτηση το οικονομικό μοντέλο που έχει επιλεγεί, είτε σε ατομικό είτε σε κοινωνικό επίπεδο και β) Να οδηγηθεί σε μια νέα πολιτική σύνθεση, που ελπίζει ότι θα της επιτρέψει να οργανώσει εκ νέου τη θεσμική λειτουργία της οικονομίας. Περισσότερα

Η «ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ» ΕΠΙΛΟΓΗ

Η βασική θεωρία που διέπει τη λειτουργία της Ευρωζώνης είναι αυτή της «ιδανικής νομισματικής περιοχής» (optimumcurrencyarea). Αυτή πολύ απλά λέει ότι, εάν σε μία περιοχή κατορθώσεις να επιτύχεις κινητικότητα πόρων και προϊόντων και ενιαία πολιτική εξουσία, τότε μπορείς να έχεις μία αποτελεσματική νομισματική ένωση με δυναμικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Η Ευρωζώνη κατόρθωσε να επιτύχει μία άριστη κινητικότητα προϊόντων και κεφαλαίου, αλλά δεν έχει επιτύχει ούτε υψηλή εργατική κινητικότητα (η Ευρώπη έχει τη μισή εργατική κινητικότητα σε σύγκριση με τις ΗΠΑ), αλλά ούτε βέβαια πολιτική ενοποίηση. Περισσότερα

«ΚΑΡΠΑΘΙΑ 2»: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τα πολιτικά νερά είναι πολύ φουρτουνιασμένα. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με νέες σκέψεις και προτάσεις για να λειτουργούμε και να ελπίζουμε. Το ζήτημα σήμερα είναι οι Ελληνικές τράπεζες που, λόγω της ανακεφαλαιοποίησης (€30 δις για το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου), μας προέκυψαν ξαφνικά κρατικές τράπεζες. Όχι όλες και πιθανόν όχι οι μεγαλύτερες. Αυτό, βεβαίως, δεν έχει καμία επίπτωση είτε στις καταθέσεις είτε στις υπάρχουσες «κλειστές» δανειοδοτήσεις (στεγαστικά, μακροπρόθεσμος δανεισμός, κ.λπ.). Περισσότερα