ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι τρέχουσες εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, όσο και οι αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα το μέλλον της Ελληνικής οικονομίας. Η ψήφιση του μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2013-2016 από το Ελληνικό κοινοβούλιο και η κύρωση των μέτρων ύψους €13,5 καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, προσδοκώντας από τους εταίρους της να πράξουν το ίδιο, αποδεσμεύοντας τη δόση των €31,5 δις. Η απόφαση του Eurogroup της 12ης Νοεμβρίου 2012 επικύρωσε το αίτημα της Ελληνικής πλευράς για την επέκταση, κατά δύο χρόνια, της περιόδου δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η επιστροφή σε περιβάλλον σταθερότητας καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής οικονομίας.

Η δυναμική των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών αποκαλύπτει το υφεσιακό περιβάλλον στο οποίο έχει περιέλθει η Ελληνική οικονομία καθώς και την πορεία προς το μέλλον. Το ΑΕΠ της Ελλάδας από το τρίτο τρίμηνο του 2006, όταν και σημείωσε τη μεγαλύτερη τιμή του, μέχρι και τα μέσα του 2012 έχει συρρικνωθεί κατά 20%. Η εφαρμογή των μέτρων λιτότητας έχουν οδηγήσει σε σωρευτική περικοπή των μισθών του δημοσίου τομέα κατά 40%, των μισθών του ιδιωτικού τομέα κατά 30%, ενώ οι συντάξεις έχουν απολέσει πάνω από 30% σε σχέση με τα επίπεδα πριν την κρίση. Ανάλογη πορεία καταγράφει και το ποσοστό ανεργίας, η οποία ανέρχεται στο 25,4% (τελευταία ενημέρωση Αύγουστος 2012). Οι λιανικές πωλήσεις κατρακύλησαν κατά 13,8% το πρώτο τρίμηνο του 2012, σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011, και επιπλέον 10,7% το δεύτερο τρίμηνο (Διάγραμμα 1). Η βιομηχανική παραγωγή το Σεπτέμβριο του 2012 υποχώρησε κατά 6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή τιμή, παρά το γεγονός ότι ανήλθε στις 78,6 μονάδες έναντι 76,9 τον Αύγουστο του 2012.        

Διάγραμμα 1. Όγκος λιανικού εμπορίου και βιομηχανικής παραγωγής στην Ελληνική οικονομία (2005=100).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

Σημείωση: * Προσωρινά στοιχεία.

Η συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής και του όγκου του λιανικού εμπορίου, που παρατηρείται μετά την εμφάνιση της κρίσης, είναι απόρροια της μείωσης της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης για αγαθά και υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του προσχέδιου του δεύτερου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής (Πίνακας 1) η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να σημειώσει πτώση 8,7% το 2012, -6,5% το 2013, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα σημειώσει σημάδια ανάκαμψης το 2015 (1,3%).

Πίνακας 1. Εγχώρια και ιδιωτική κατανάλωση (ετήσια μεταβολή).

 

2012

2013

2014

2015

2016

Εγχώρια Ζήτηση

-8,7%

-6,5%

-0,8%

1,8%

3,0%

Ιδιωτική Κατανάλωση

-7,7%

-6,9%

-1,6%

1,3%

2,3%

Πηγή: European Commission “The Second Economic Adjustment Programme for Greece-First Review”, November 2012.

Η εξέλιξη της πορείας του λιανικού εμπορίου αντανακλά την ύφεση στην οποία έχει περιέλθει η Ελληνική οικονομία, σηματοδοτώντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις, επηρεάζοντας τα επίπεδα απασχόλησης και αποτυπώνοντας τη σημαντική επιδείνωση των συνθηκών (έλλειψη ρευστότητας, πτώση του τζίρου και της κερδοφορίας, δυσκολία αποπληρωμής των οφειλών) στις οποίες έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις του Ελληνικού εμπορίου.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.