ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ

Εξετάσαμε πρόσφατα την εξέλιξη βασικών μεγεθών της ελληνικής αγοράς εργασίας και εντοπίσαμε την «απώλεια ατμού» στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και –συνεπώς- στην αποκλιμάκωση της ανεργίας. Παράλληλα, ομάδα οικονομικών αναλύσεων της Eurobank προχώρησε πρόσφατα σε εκτίμηση του αναγκαίου ρυθμού αύξησης της απασχόλησης (ισοδύναμα μείωσης της ανεργίας), ώστε η ελληνική αγορά εργασίας να καταγράψει τα επίπεδα που εμφανίζονται μεσοσταθμικά στην Ευρωζώνη.

Από το Διάγραμμα 1, παρακάτω, προκύπτει πως ακόμα και εάν ο στόχος σύγκλισης στον μέσο όρο της Ευρωζώνης τεθεί σε επίπεδο δεκαετίας (μέσα 2025) αντί περισσότερο αισιόδοξων σεναρίων, απαιτείται για τα αμέσως επόμενα χρόνια η δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας (σε ετήσιους μέσους όρους), ώστε το επίπεδο απασχόλησης να αγγίξει τον τωρινό μέσο όρο ανεργίας της Ευρωζώνης (≈11%). Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ομάδας μελέτης της Eurobank, ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας θα πρέπει να είναι υπέρ-διπλάσιος του αντίστοιχου ρυθμού μεγέθυνσης της ευρωπαϊκής απασχόλησης για να επιτευχθεί το σενάριο αυτό.

Σημειωτέον πως παρόμοιες αναλύσεις στο αισιόδοξο σενάριο τους, καταλήγουν σε αντίστοιχες εκτιμήσεις για την αγορά εργασίας.

Για το 2015 και 2016, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει μικρή κάμψη της απασχόλησης και ελαφρά επιδείνωση του ποσοστού ανεργίας.

Βέβαια, θα πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμιστεί, πως ούτε κατά την περίοδο των παχιών αγελάδων πέτυχε η ελληνική οικονομία να καταγράψει τα επίπεδα απασχόλησης του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Κατόρθωσε μόνο για μεγάλο χρονικό διάστημα να καλύψει σημαντικό μέρος της διαφοράς που τη χώριζε από τις πλουσιότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Φυσικά, όσο συντομότερα ανακάμψει η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο νωρίτερα θα προκύψει η επιθυμητή σύγκλιση.

Διάγραμμα 1. Ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης (μεταβολή μέσου όρου ανέργων 4 τριμήνων, σε χιλιάδες) και εκτιμήσεις της Eurobank για τον ρυθμό αύξησης της απασχόλησης που απαιτείται ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στον μέσο όρο της Ζώνης του ευρώ τον Ιούνιο του 2021, 2023 ή 2025.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ και Eurobank.

Διάγραμμα 2. Ρυθμός μεταβολής των ανέργων (μεταβολή μέσου όρου ανέργων 4 τριμήνων, σε χιλιάδες) και εκτιμήσεις της Eurobank για τον ρυθμό μείωσης της ανεργίας που απαιτείται ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στον μέσο όρο της Ζώνης του ευρώ τον Ιούνιο του 2021, 2023 ή 2025.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ και Eurobank.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.